Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej uzyskał pełne uprawnienia akademickie – nadawanie stopnia doktora habilitowanego.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 maja 2011 roku Wydziałowi Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.
Z tymi uprawnieniami wiążą się dodatkowo uprawnienia akademickie takie jak: wnioskowanie o nadanie tytułu profesora, wyznaczenie kandydatów na recenzentów,  uprawnienie do występowania z wnioskiem o nadawanie stopnia naukowego doktora honoris causa.  
Aktualnie Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.
Dotychczas uprawnienia habilitacyjne miały dwa najstarsze wydziały Politechniki Wydział Mechaniczny oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Uzyskanie kolejnych uprawnień jest bardzo dużym sukcesem Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

 

Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl