Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapraszamy kandydatów na studia II stopnia na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka.

Elektroniczna rejestracja odbywa się w sposób ciągły od 20 stycznia do 23 lutego 2012, z wykorzystaniem systemu rekrutacyjnego Politechniki Koszalińskiej dostępnego na stronie: rekrutacja.tu.koszalin.pl

Komisje Rekrutacyjne będą przyjmowały kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach.

Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.


Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl