Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

O wydziale

Kalendarium

1989

Powołanie Zakładu Elektroniki na Wydziale Mechanicznym WSinż.

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia kierunku Elektronika i Telekomunikacja (studia magisterskie).

Pierwsza rekrutacja studentów.

 

 

1991

Powołanie Instytutu Elektroniki na Wydziale Mechanicznym WSinż.

 

1992

Obrona pierwszej habilitacji nauczyciela akademickiego Instytutu Elektroniki. (dr inż. Krzysztof Wawryn).

 

1993

Instytut Elektroniki staje się samodzielną jednostką naukowo–dydaktyczną (na prawach Wydziału).

 

 

1994

Pierwsi absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja (magistrowie inżynierowie elektroniki).

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia kierunku Automatyka i Robotyka (studia inżynierskie).

Uruchomienie studiów inżynierskich dziennych i wieczorowych na kierun­ku Elektronika i Telekomunikacja w specjalności Inżynieria Komputerowa.

 

 

1995

Uruchomienie studiów inżynierskich dziennych na kierunku Automatyka i Robotyka w specjalności Komputerowe Systemy Automatyki.

 

 

1996

Uruchomienie Podyplomowego Studium Zastosowań Informatyki.

Obrona pierwszego doktoratu nauczyciela akademickiego Instytutu Ele­ktroniki. (mgr inż. Dariusz Gretkowski).

 

 

1997

Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o przekształceniu Instytutu Elektroniki w Wydział Elektroniki.

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia kierunku Informatyka.

Uzyskanie 2 tytułów profesorów przez pracowników Wydziału Elektroniki (dr hab. inż. Krzysztof Wawryn, dr hab. inż. Włodzimierz Janke).

Otwarcie 10 przewodów doktorskich.

Otwarcie Centrum Informatycznego Wydziału Elektroniki.

 

 

1998

Przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

 

 

1999

Obrona pierwszej rozprawy doktorskiej na Wydziale Elektroniki Politechniki Koszalińskiej (mgr inż. Artur Wezgraj).

 

 

2000

Otwarcie Centralnego Laboratorium Wydziału Elektroniki.

 

 

2002

Uruchomienie studiów magisterskich na kierunku Informatyka.

 

 

2003

Zmiana siedziby Wydziału Elektroniki i Informatyki (ul. Śniadeckich 2).

 

 

2004

Zmiana nazwy Wydziału na Wydział Elektroniki i Informatyki.

 

 

2006

Akredytacja kierunku Informatyka – ocena pozytywna.

Oddanie do użytku nowego budynku na Śniadeckich – Laboratoria CLWE.

 

 

2009

Uruchomienie kierunku studiów „Edukacja Techniczno – Informatyczna”.

Uzyskanie uprawnień do doktoryzowania z Informatyki.

Akredytacja kierunku Elektronika i Telekomunikacja – ocena pozytywna.

2011

Uzyskanie uprawnień habilitacyjnych

 

 

Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl